• Đubriva

    Povećaj produktivnost svojih useva i kvalitet plodova!

  • Agrohemikalije

    Zaštiti useve od najčešćih bolesti i parazita na najbolji način

  • Tehnička sredstva za poljoprivredu

    Najbolja sredstva za tvoje biljne useve

Mezija je mlada srpska kompanija koja se bavi

Distribucijom tehničkih sredstava za poljoprivredu i specijalizovanom tehničkom podrškom za poljoprivredna preduzeća. Delatnost obavlja u Srbiji i na celom Balkanu, zahvaljujući saradnji koju ima sa važnim poljoprivrednim preduzećima, javnim ustanovama, univerzitetima, centrima naučno-istraživačkog rada i centrima za prodaju tehničkih sredstava.

Download catalog

Novosti

Zahvaljujući iskustvu i ljubavi prema poljoprivredi, Mezija može da ponudi proizvode i usluge visokog kvaliteta uz podršku međunarodne mreže stručnih lica i važnih institucionalnih partnerstava.