• Artros

Artros

SASTAV

Rhizobacteria 5 x 105 UFC/g

Mycorrhiza (Glomus spp.) 0,5%

Trichoderma harzianum 5 x 105 UFC/g

KARAKTERISTIKE

Kontrola insekata u biljnim zasadima zahteva korišćenje velikih količina sintetičkih insekticida i akaricida koji negativno utiču na prirodnu sredinu i na čovekovo zdravlje.

ARTROS je mikrobiološki proizvod koji može da se multiplikuje na površini biljke i u zemljištu i da utiče na razvoj štetnih insekata i grinja, udaljujući ih zahvaljujući proizvodnji isparljivih materija odbojnog dejstva. Razgradnja hitina koji čini egzoskelet insekata utiče na ubrzanu dehidrataciju i tera insekte da prestanu da se hrane. Proizvodnja specifičnih pobuđivača i razgradnja eksudata lišća povećava dejstvo biostimulacije i biofertilizacije mikroorganizama sadržanih u proizvodu Artros.