• Florigem

Florigem

Tečno neorgansko đubrivo

SASTAV

Bor (B) 2,85%

Cink EDTA (Zn) 1,75%

Kalcijum oksid (Ca) 2,35%

KARAKTERISTIKE

FLORIGEM je specijalitet u ishrani i predstavlja rezultat dugih proučavanja morfologije cvetova i njihove interakcije sa okolinom, sa hranljivim materijama i oprašivačima. Prisustvo bora, kalcijuma i cinka u odgovarajućim koncentracijama unutar tučka i polenovog praha od suštinskog su značaja za razvoj stubića i oprašenog tučka. Florigem povećava vitalnost polena i sposobnost klijanja, čak i u prisustvu negativnih faktora kao što su niske temperature ili suša, poboljšava razvoj pupoljaka i plodova i obezbeđuje ujednačenije cvetanje. Prisustvo voskastih materija, poli-alkohola i šećera obezbeđuje hidriranost organa za oplodnju, kako bi se osigurao visok stepen razvića plodova i ujednačeniji razvoj cvetova na cvastima i behara u voćnjacima. Sadržaj biljnih matrica na bazi propolisa neodoljivo privlači polinatore (insekte oprašivače) koji povoljno utiču na razviće plodova kod onih vrsta koje se oprašuju uz pomoć insekata. Na kraju, propolis kao prirodni antibiotik smanjuje prisustvo bolesti koje napadaju cvetne strukture (npr. Monilia spp. i Botrytis cinerea), čime obezbeđuje stvaranje zdravih plodova koji se lako mogu prodati na tržištu.