• Folidor 20.20.20

Folidor 20.20.20

Mineralno (neorgansko) đubrivo NPK

Čvrsto kompleksno đubrivo sa mikroelementima

SASTAV

Ukupni azot (N) 20% od čega: Azot u nitratnom obliku (NO3) 5,6%; Azot u amonijačnom obliku (NH4) 3,9%; Urea nitrat (NH2) 10,5%; Fosfor(V)-oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 20%; Kalijum oksid (K2O) 20%; Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,01%; Bakar EDTA (Cu) rastvorljiv u vodi 0,002%; Gvožđe EDTA (Fe) rastvorljivo u vodi 0,02%; Mangan (Mn) rastvorljiv u vodi 0,01%; Molibden (Mo) rastvorljiv u vodi 0,001%; Cink (Zn) rastvorljiv u vodi 0,002%

KARAKTERISTIKE

FOLID’OR 20:20:20 je đubrivo visoke rastvorljivosti i čistoće koje je posebno pogodno za folijarnu primenu. Visoka koncentracija hranljivih makroelemenata u odnosu 1:1:1 koje biljka može usvojiti, kao i prisustvo mikroelemenata, čine ovaj preparat odličnim izborom kada je u pitanju zadovoljavanje potreba biljke za hranljivim materijama u svim fazama razvoja, sprečavajući pojavu fiziopatija ili nedostatka hranljivih materija, čak i upotrebom preparata u malim dozama. Njegovom upotrebom povećava se proizvodnja biomase, podstiče razviće plodova, rano sazrevanje, povećava se sadržaj šećera i trajnost plodova u slučaju biljnih vrsta poput cveća, povrća, voća, žitarica i biljaka za proizvodnju stočne hrane. FOLID’OR 20-20-20+ME je posebno efikasan u fazama povećane potrebe za hranljivim materijama, kao što su cvetanje i rast plodova jabučastog voća, koštičavog voća, citrusa i jagode. Prisustvo biljnih aminokiselina, ekstrakta algi iz roda Aschophyllum, bogatih fitohormonima stimulativnog dejstva, glicin-betaina (prirodne aminokiseline koja deluje protiv stresa) i vitamina iz grupe B poboljšava upijanje i korišćenje hranljivih materija u poređenju sa bilo kojim drugim đubrivom za folijarnu upotrebu, što na minimum svodi pojavu toksičnosti i ožegotine lista.