• Greenfert 19.19.19

Greenfert 19.19.19

Mineralno neorgansko đubrivo NPK

SASTAV

Ukupno azota (N) 3%; Organski azot (N) 19%; Azot u nitratnom obliku (NO3) 10,5%; Azot u amonijačnom obliku (NH4) 8,5%; Fosfor (P2O5) rastvorljiv u vodi 19%; Kalijum (K2O) rastvorljiv u vodi 19%; Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,01%; Bakar (Cu) EDTA rastvorljiv u vodi 0,005%; Gvožđe (Fe) EDTA rastvorljivo u vodi 0,03%; Mangan (Mn) EDTA 0,01%

 

KARAKTERISTIKE

GREENFERT 19:19:19 je proizvod balansiranog sastava iz linije đubriva koja se primenjuju fertirigacijom. Azot koji je prisutan u preparatu u nitratnom i amonijačnom obliku dostupan je u najvećoj mogućoj meri svim biljnim vrstama. Odsustvo urea nitrata, natrijuma i hlora čini proizvod izuzetno efikasnim i kompatibilnim sa svim biljnim vrstama, uključujući i najosetljivije. Zahvaljujući izuzetno visokom kvalitetu sirovina i usavršenom postupku proizvodnje, GREENFERT 19:19:19 je u potpunosti rastvorljiv i biljke ga brzo apsorbuju preko korena i listova. Konačno, kisela reakcija u rastvoru omogućava veću dostupnost hranljivih materija i bolju apsorpciju preko korena, čak i u slučajevima krečnih ili baznih voda i zemljišta.