• GreenTA

GreenTA

Tečno azotno đubrivo biljnog porekla

SASTAV

Organski azot (N) 6%

Organski ugljenik organskog porekla 16%

Odnos C/N maks. 15

KARAKTERISTIKE

GreenTA je organsko tečno đubrivo dobijeno iz biljnih matrica i ima dejstvo biostimulatora. Prisustvo svih 20 L-aminokiselina i posebno visok sadržaj triptofana čine ga moćnim biostimulatorom koji podstiče ćelijsku deobu i razvoj vršnih delova lišća i korenovog sistema. Zapravo, triptofan je aminokiselina koja predstavlja preduslov za sintezu auksina, biljnih hormona koji se proizvode u biljci i koji su odgovorni za ćelijsku deobu vršnih pupoljaka, stvaranje provodnih sudova koji prenose hranljive materije, razvoj korenovog sistema i početni razvoj semena i plodova. Dodatak triptofana poboljšava razvoj biljaka i u stresnim uslovima (niske temperature ili povišen salinitet), podstiče bujnije cvetanje, smanjuje opadanje nakon razvića plodova kod koštičavog voća (npr. trešnja) i jabučastog voća (npr. jabuka), povećava širenje plodova i dotok šećera u ćelijske rezerve. GreenTA je namenjen za korišćenje folijarno ili preko korena na početku vegetacije, u prvim fazama nakon presađivanja, pre cvetanja i razvoja plodova, posebno u kombinaciji sa preparatima Folidor 20:20:20 i Greenfert 19:19:19.