• Preporod

Preporod

SASTAV

Ukupno azota (N) 3,0%
Organski azot (N) 2,0%
Kalijum-oksid (K2O) rastvorljiv u vodi 5,0%

Organski ugljenik (C) 7,5%

Preporod je kompletno rešenje za ishranu i biostimulaciju biljaka preko korena. Organska osnova se dobija iz ekstrakta biljnih vrsta iz porodice Fabaceae, koje su prirodno bogate vitaminima, aminokiselinama, saponinima i složenim mikroelementima sa polisaharidima. Dodat je mineralni deo urea nitrata, fosforne kiseline i kalijum oksida koje prenose huminska i fulvinska kiselina pri čemu se ostvaruje helirajuće i biostimulirajuće dejstvo. Preporod unapređuje fizičke osobine zemljišta zahvaljujući formiranju stabilnih kompleksa između organske supstance i slojevitih silikata, čime se povećava permeabilnost zemljišta i njegova sposobnost da zadržava vodu. Pored toga, organski deo hrani i uvećava mikrobnu zajednicu u zemljištu, što poboljšava ishranu i odbranu biljnih zasada.
Korišćenje proizvoda u kontinuitetu povećava efikasnost ishrane biljaka, njihov vegetativni razvoj, kvalitet i veličinu plodova, čak i u stanju stresa zbog nedostatka vode u zemljištu, povišenog saliniteta i termičkog stresa.