• Stargate Fe

Stargate Fe

Organsko azotno đubrivo sa gvožđem

SASTAV

Organski azot (N) 3%

Rastvorljivi organski azot (N) 3%

Organski ugljenik organskog porekla (C) 10%

Gvožđe rastvorljivo u vodi (Fe) 4%

Odnos C/N maks. 15

KARAKTERISTIKE

Stargate Fe je organsko đubrivo bogato esencijalnim aminokiselinama, bioaktivnim proteinima, polisaharidima, enzimskim ekstraktima smeđih algi i betainom koji ima dejstvo hranljivih materija i biostimulatora. Dostupnost organskog azota koji se lako asimiluje obezbeđuje bolju ishranu biljke u odnosu na tradicionalna azotna đubriva, budući da biljka ne troši energiju na prenos i pretvaranje neorganskog azota prisutnog u zemljištu u organski oblik. Na taj način, biljka raspolaže većom energijom u obliku ATP-a za sintezu novih molekula, ćelija i vlakana. Stoga, korišćenje preparata Stargate Fe obezbeđuje veću produkciju i zadovoljava potrebe biljke za hranljivim materijama u trenucima kada su im najpotrebnije, kao što su faza nakon presađivanja, cvetanja i rasta ploda.

Upotreba ovog preparata fertirigacijom omogućuje dopremanje značajne količine organskog ugljenika namenjenog poboljšanju strukture tla i podsticanju razvoja korisnih zemljišnih mikroorganizama koji imaju pozitivno dejstvo na biljke. Stargate Fe sadrži i visoku koncentraciju gvožđa u kombinaciji sa organskom materijom koje je neophodno da bi se ispratio razvoj zahtevnijih biljnih vrsta poput citrusa, paradajza, vinove loze i breskve, čak i u uslovima koji pogoduju razvoju hloroze (npr. povišena koncentracija aktivnog krečnjaka, bazna zemljišta, višak fosfora, itd.).