• Biosnaga

Biosnaga

Organsko azotno đubrivo u tečnom stanju

SASTAV

Ukupni organski azot (N) 2%

Organski ugljenik (C) 2,0%

Manitol 0,7%

KARAKTERISTIKE

Biosnaga je inovativno organsko azotno đubrivo dobijeno iz smeđih morskih algi vrste Aschophyllum nodosum. Prisustvo slobodnih aminokiselina i polisaharida daje proizvodu efekat biostimulacije i momentalno dostupan i efikasan azot. Prisustvo manitola i betaina poboljšava otpornost biljaka na stres izazvan visokim ili niskim temperaturama i povećava prikupljanje šećera i polifenola u plodovima. Biosnaga se koristi u prvim fazama razvoja povrtarskih kultura i tokom klijanja drvenastih plodonosnih biljaka. Pospešuje otvaranje pupoljaka i rast ploda nove vegetacije. Ukoliko se koristi u fazi razvoja ploda, povećava njegov volumen i organoleptički kvalitet. Ukoliko se primeni u fazi pre i tokom razvića plodova (jagoda, malina, grožđe za vino i za jelo, breskva, šljiva), pospešuje citokinezu (ćelijsku deobu), što za rezultat ima plodove većih dimenzija, konzistentnosti, mase i organoleptičkog kvaliteta.