• Folical 15

Folical 15

SASTAV

Kalcijum oksid rastvorljiv u vodi (CaO) 15%

KARAKTERISTIKE

FOLICAL 15 je neorgansko đubrivo s visokom koncentracijom dostupnog kalcijuma koje se primenjuje folijarno ili fertirigacijom. Njegova posebna formula omogućuje brzo upijanje kalcijuma i njegovo prenošenje u biljne strukture koje brzo rastu, poput pupoljaka, plodova i semena. Kalcijum je ključni element za izgradnju ćelijskog zida, za rad mnogih enzima, prenos ugljenih hidrata u plodove i za mehaničku otpornost vlakana zahvaljujući formiranju kalcijum-pektata. Do nedostatka kalcijuma može doći zbog taloženja u tlu u obliku fosfata ili karbonata ili zbog čestih promena transpiracije biljke. Nedostatak kalcijuma može dovesti do prekida rasta pupoljaka, slabog razvića plodova, vršne truleži paradajza i paprike, vršnog sušenja grozdova vinove loze, potamnjivanja stabljike povrća i gorkih pega jabuke. Odgovarajući nivo kalcijuma u plodovima između ostalog poboljšava i trajanje plodova nakon berbe, kao i njihovu otpornost na zamrzavanje. Budući da se radi o slabo pokretljivom elementu u biljci, važno je da se u najvažnijim trenucima za razvoj biljke (npr. nakon cvetanja i u prvim fazama rasta ploda) nanošenje preparata FOLICAL 15 vrši folijarno, dok je primena fertirigacijom bolje rešenje u drugim fazama rasta.