• Syro Pika

Syro Pika

Folija visoke reflektivnosti za zaštitu od korova

SYRO PIKA je inovativna i ekskluzivna reflektujuća folija koja predstavlja rezultat japanskog iskustva i brige za kvalitet materijala. Zahvaljujući mešavini polietilena (PE) i polipropilena (PP) dobija se izuzetno otporna bela folija visokog stepena refleksije.

SYRO PIKA je višenamensko sredstvo koje se koristi za kontrolu korova u povrtarskim zasadima i u voćnjacima, optimizaciju raspodele toplote u plastenicima, kao i za reflektovanje svetlosnog zračenja u spektru PAR (fotosintetskog aktivnog zračenja). Na taj način se pospešuje fotosinteza, dolazi do ranijeg sazrevanja, pojačava se intenzitet i ujednačenost boje plodova.

Folija je dostupna u različitim dimenzijama i može se prilagoditi povrtarskim (paprika, paradajz, jagoda) i cvetnim zasadima na otvorenom polju i u plasteniku, odnosno voćnjacima (jabuka, kruška, breskva, trešnja, šljiva, citrusi).